Lagen om personlig assistans är ett personligt utformat stöd, för att du som har en funktionsvariation ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Vad är personlig assistans?

Lagen för personlig assistans är för att du som har en funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Du kan få hjälp med dina grundläggande behov som exempelvis att tvätta och klä dig, att förflytta dig eller kommunicera med andra. Du kan även få hjälp med att kunna arbeta eller ha en meningsfull fritid och få hjälp med hushållsarbete.

Assistansen är alltid personligt utformad och utgår från dina behov och önskemål. Du bestämmer själv vem som ska hjälpa dig, ifall det är en eller flera personliga assistenter.

Vi på Curama assistans kan hjälpa dig med ansökan om rätten till personlig assistans likaså om du vill ansöka om utökning av din befintliga assistans. Vi erbjuder personlig assistans för barn och vuxna där den anpassas med målet att möjliggöra ett rikt liv med utrymme för intresse och utveckling. Vår utgångspunkt är att vi lyssnar på vad du behöver hjälp med och anpassar din assistans efter dina behov.Kan jag få personlig assistans?

För att ha rätt till personlig assistans ska du tillhöra en så kallad personkrets och att du behöver hjälp i din vardag. De tre personkretsarna som kan ge rätt till personlig assistans är:

Individer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd.

Individer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder.

Individer med andra bestående och betydande funktionshinder som inte beror på normalt åldrande, som kan medföra omfattande svårigheter i vardagen.

När du ansöker om personlig assistans ska du inte ha fyllt 65 år, ansökan skickas till Försäkringskassan som bedömer omfattningen som du har rätt till. Skulle Försäkringskassan bedöma att du har behov att hjälp med grundläggande behov i mer än 20 timmar beviljas du assistansersättning. Skulle behovet understiga 20 timmar så kan du söka personlig assistans genom din kommun.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Det kan vara krångligt att sätta sig in i hur LSS-lagarna ser ut och att tillvarata dina rättigheter. Vi på Curama assistans vet hur det ska gå till och kan hjälpa dig med denna process.

Kontakta oss (länk till sidan Kontakta oss) för mer information och förhoppningsvis ett möte där vi kan berätta mer om vi kan göra för dig!

CURAMA ASSISTANS

Vi är ett företag som finns i hela landet där våra medarbetare tillsammans varje dag gör livet lite enklare för våra kunder. Vår ambition är att erbjuda den bästa personliga assistansen med fokus på dig och dina behov.

Örebro
Curama Assistans
Boställsvägen 1
70227 Örebro
019-25 24 00
072-312 30 43
info@curamaassistans.se

Södertälje
Curama Assistans
Brunnsängsvägen 10
152 42 Södertälje
019-25 24 00
072-312 30 43
info@curamaassistans.se